Walne Zgromadzenie MZON

Zarząd Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych zaprasza

na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze,

które odbędzie się dnia 17.11.2018 r. o godzinie 10.00

w II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni ul. Konfederatów Barskich 29 (os. Jana).