O Małopolskim Związku Osób Niepełnosprawnych

Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych działający przy Powiatowym Starostwie w Bochni ul Kazimierza Wielkiego 31 został zarejestrowany w 1998 roku przez Sąd Wojewódzki w Tarnowie, który przyjął status MZON-u.

Związek działa na terenie południowo-wschodniej Polski obejmuje województwa Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Śląskie.

Celem naszej organizacji jest nawiązywanie kontaktów z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami i przyjaciółmi.

Staramy się również Organizować imprezy integracyjne (ogniska, wycieczki, rajdy samochodowe, spotkania integracyjne).

 

Obecnie Małopolski Związek osób niepełnosprawnych liczy około 270 osób

 

Dyżury w siedzibie związku pełnione są od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 - 12:00

 Składki członkowskie przyjmujemy w środy w godz. 9:00 - 12:00

 

Nasza działalność jest możliwa dzięki składkom członkowskim oraz sponsorom i ludziom dobrej woli. Wszyscy Ci, którzy chcieliby wesprzeć rzeczowo finansowo prosimy o kontakt email lub telefoniczny (0*14) 612 25 99 (w godzinach dyżurów) lub 504 202 655 (kontakt z Prezesem).